Hóa học 11


B. HÓA HỌC 11

CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

1. Sự điện li 1. Sự điện li
2. Axít – Bazơ 2. Axít – Bazơ
3. Tính pH 3. Tính pH
4. Phản ứng trong dung dịch

5. Ôn tập Chương

4. Phản ứng trong dung dịch

5. Ôn tập Chương

CHƯƠNG 2. NHÓM NITƠ

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 3. NHÓM CACBON

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 5. HIDROCACBON NO

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 6. HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 7. HIDROCACBON THƠM

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 8. DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 9. ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: