Hóa phổ thông


Các bạn học sinh yêu thích môn hóa thân mến!

Nhằm giúp đỡ các học sinh trong việc học tập môn hóa, Blog Khánh Toàn cung cấp một số tài liệu do bản thân tác giả biên soạn. Các tài liệu này do tác giả biên soạn nếu có sai sót mong các bạn thông tin lại cho tác giả.

Xin trân thành cảm ơn!

Liên hệ: Email: toandkali@yahoo.com hoặc để lị lời nhắn trong   Conment”

 

HIỆN TẠI Blog ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN CHÚNG TÔI SẼ TỪNG BƯỚC UP BÀI THUỘC NỘI DUNG NAY. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM!

GIÁO ÁN

 

LỚP

CT CHUẨN

CT NÂNG CAO

 

10

 

Download

Download

 

11

 

Download

Download

 

12

 

Download

Download

A.  HÓA HỌC 10
 

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 2. BẢNG TUÀN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC & ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 6. NHÓM OXI

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận


B. HÓA HỌC 11

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 3. AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 7. CROM – SẮT – ĐỒNG

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

 C. HÓA HỌC 12

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 3. AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 7. CROM – SẮT – ĐỒNG

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Bài giảng

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập tự luận

 D. CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

 

Advertisements
%d bloggers like this: